25 Aralık 2010 Cumartesi

AYLARA GÖRE ARICILIK TAKVİMİ

AYLARA GÖRE ARICILIK TAKVİMİ


 
OCAK

- Arılar Devamlı Olarak Kovanda Olduklarından Kovan Ağızlarının Temizliği Ve Havalandırma Yapılır.

- Arılar İçin Yeteri Yem Yoksa Bez Parçasına Toz Şeker Konarak Kovan İçine Yerleştirilir.Uyuyan Arıların Düşüp Ölmemesi İçin Kovan Ve Petekler Sarsılmamalıdır.

- Kovanlarda Görülmesi Muhtemel Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele Edilir.

ŞUBAT

- Hava Koşulları Uygun Gidip,Çiçekler Açmış Ve Arılar Çalışmaya Başlamışsa,Şubatın Son Haftası Kovanlarda İlk Kontroller Yapılır.Bu Kontrollerde;Sönen Kovanlar Varsa,Ballı Çerçeveleri Alınıp,Kovan Kapatılır.Bu Yolla Yağmacılığa Da Meydan Verilmemiş Olur.

- Aç Kovanlar Varsa,Ballı Çerçeve Verilir.Ballı Çerçeve Yoksa,Şurup İle Besleme Yapılır.Bu Besleme İşlemi,Kovanda Aç Kalma Tehlikesi İle Karşılaşılmadıkça Yapılmaz.Çünkü,Normal Arılar Erken Beslemeye Tabi Tutulursa,Fazlaca Yavruya Yatar.Bunun Sonucu,Soğuklarda Yavruları Üşütme Olasılığı Artar.Verilecek Şuruplar 1 Ölçü Şeker,1 Ölçü Sudan Yapılır.Su Kaynatılır.İnsan Tenini Yakmayacak Kadar Soğuduktan Sonra Şeker Katılır Ve Eritilir.5 Litre Şuruba 1 Gr“Teramisin” Veya Bir Paket “Apimisin” Suda Erimiş Olarak İlave Edilir.Yavru Çürüklüğüne Karşı,Koruyucu Olarak İlaçlı Şurupla Besleme Yapılır.

- Şubat Ayında,Ayrıca Varroaya Karşı Mücadele Yapılır.Çünkü,Şubatta Yavru Ve Yumurta Yoktur Veya Az Miktardadır.Yavrunun Az Olduğu Dönem,Varroa İlaçlaması İçin İdealdir.Kullanılacak İlaçlar Devamlı Olarak Değiştiği İçin,Tarım İl Müdürlüğünden Öğrenilmesi Gerekmektedir.

MART

- Arılarda Esaslı Muayene Ve Bakım İşlemlerine Mart Ayında Başlanır.Mart Ayında Arılar Yavru Ve Yumurtaya Başlarlar.Bu Nedenle,Kovanların Açılması Ve Muayenesi Havanın Güneşli,Rüzgarsız Ve Sıcaklığın 15 ºC’nin Üzerinde Olduğu 12.00-14.00 Saatleri Arasında Yapılmalıdır.Yavruları Üşütmemek İçin,Kovanları Fazlaca Açık Tutmaktan Kaçınılmalıdır.Ayrıca,Elini Çabuk Tutarak,Kovanları Hemen Kapatmalıdır.

- Kovanların İşçi Arı Mevcudu Kontrol Edilir.

- Kovanların Anaları Olup Olmadığı Kontrol Edilir.

- Öksüz Kovanlar Analı Zayıf Kovanlarla Birleştirilir.

- Kovanlardaki Fazla Boş Petekler Çıkartılır.

- Yavru Ve Yumurta İçin Teşvik Şuruplaması Yapılır.

- Elimizde Varsa,İhtiyaçlı Kovanlara Ballı Çerçeve Takviyesi Yapılır.

- Rutubetten Dip Tahtası Islanan Kovanlar Varsa,Ya Dip Tahtası Yada Kovan Değiştirilir Veya Sıcak Bir Günde,Yanan Bir Ateşte Dip Tahtası Kurutulur.

NİSAN

- Bu Ayda Martta Başlanan İşlere Genellikle Devam Edilir.

- Yemlemeye Devam Edilir.15 Günde Bir Kovanlar Açılarak,İş Çalışması Kontrol Edilir.

- Gerek Duyulan Kovanlara Kabartılmış Petekler Azar Azar Verilir.

- Her Hafta Arıların Çalıştığı Saatlerde Kovanlar Dıştan Kontrol Edilerek,Kuşkulanılan Kovanlar Açılarak Denetlenir.

- Nisan Sonlarında,Kuvvetli Kovanlar Oğula Hazırlanabilir.Oğul Verebilecek 10 Çerçevesi Tam Dolu Kovanlar Ya Bölünür Veya Balık İlavesi Verilir.Arıcı Arzusuna Göre Hareket Ederek,İsterse Tabii Oğula Da Bırakabilir.

- Zayıf Kovanlar Yavru Ve Yumurtalı Çerçevelerle Takviye Edilir.

- Çok Zayıf Kovanlara Yavrulu Çerçeve Takviyesi,Üzerindeki İşçi Arılarla Birlikte Verilir.Bu Defa,Birleştirme Çerçevesi Kullanılarak,Birleştirme İşlemi Yapılır.Bu İşlemde,Verilen Çerçeve Üzerinde Ana Arının Bulunmaması Gerekir.
  
MAYIS

- Nisan Ayında Yapılan Bölmelerin Durumları İzlenir.

- Fazlalık Analar İle Öksüz Kovanlar Analandırılır Veya Bazı Analar İle Yeniden Bölme Yapılır.

- Mayıs Ayında Hava Koşullarına,Doğal Bitki Örtüsüne Ve Kovanların Yiyecek Durumlarına Göre,Yemleme Sürdürülür.

- Doğal Oğul Arzu Edilmiyorsa,Ana Arı Memeleri Kesilerek Yok Edilir.

- Oğulların Bakımına Özen Gösterilerek,Genç Çiftleşmiş Analar Yumurtlamaya Kadar İzlenmelidir.

- Gerek Duyulan Kovanlara,Çerçeve Durumlarına Göre Ballık İlave Edilir.

- Uçma Delikleri İyice Genişletilir. (Havalar Serin Gidiyorsa,Uçma Deliği Normal Bırakılır.)

- Seyyar Arıcılık Yapacak Arılar,Kovanları Taşıyacakları Yerleri Belirleyerek Bölge Hakkında Bilgi Sahibi Olmalıdırlar.

HAZİRAN

- Oğulların Bakım Ve Kontrolüne Devam Edilir.Taşınan Kovanlar Muayene Edilir.

- Ballık Ve Çerçeve İlavesi Yapılır.Oğula Yatan Kovanlar Kontrol Edilir.

- Nektarın Geliş Durumu Kontrol Edilir.

- Sıralanan Petekler Hasat Edilir.Süzülüp Tekrar Kovana Verilir.

- Bölgedeki Doğal Bitki Örtüsünün Durumuna Göre,Gerek Duyulursa,Yeni Bölgelere (Örneğin,Ayçiçeğine) Kovanlar Taşınır.

TEMMUZ

- Kovanların Taşınması Ve Kontrolü Yapılır.

- Bal Geliş Durumu İzlenerek,Gözlemci Kovan Her Akşam Üstü Tartılır.İhtiyaç Duyulan Kovanlara Ballık Ve Çerçeve İlave Edilir.Ayrıca;Su İhtiyacının Sağlanmasına Çalışılır.

- Zayıf Kovanların Birleştirilmesi Gerekir.

AĞUSTOS

- Genellikle Bal Toplama Devresi Olduğundan,Kovanların Genel Durumu Kontrol Altında Tutulur.

- Kovanlarda Temizlik Devam Eder.Dolu Çerçeveler Çıkarılarak Yerlerine Boşlar Konur.

- Kovanlar Geceleri Sarsılmadan Bol Çiçekli,Florası Zengin Yerlere Nakledilir.

- Arılarda Görülecek Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele Edilir.

EYLÜL

- Bal Hasadı Yapılır. (Çerçevenin Tümünün Veya En Az 2/3’ünün Sıralandığı Zaman,Bal Hasat Edilmelidir.Sırlanmış,Olgunlaşmamış Ballar Hasat Edilirse,Erken Kristalize Olur Veya Ekşimeler Görülebilir.)

- Sağlam Çerçevelerdeki Ballar Süzülerek,Boş Petekler Yeniden Kovanlara Verilir.Verilen Bu Boş Petekler İşçi Arılar Tarafından Onarılarak,Bal Bulunabilirse,Yeniden Doldurulabilir.

- Bal Sağımda Yağmacılığa Meydan Vermemek İçin,Çok Dikkatli Davranmak Gerekir.

- Kovanlarda Bakım İşleri Devam Eder.Soğuk Bölgelerde Kovan Ağızları Daraltırılır.Soğuk Başlayan Bölgelerde Kovanlarda Kışlık Yem Durumları Kontrol Edilir.

- Çeşitli Arı Hastalık Zararlıları İle Mücadele Edilir.

EKİM

- Arıları Kışa Hazırlama Bakımından Ekim Ayı Çok Önemlidir.Bu Ayda Arılar Tam Bir Kontrolden Geçirilir.Ana Durumları,Yavru Durumu,İşçi Arı Durumu Ve Kışlık Bal Durumu Kontrol Edilir.

- Anasız Kovanlar Birleştirilir.

- İşçi Arısı Az Ve Zayıf Kovanlar Kışı Çıkaramayacağı İçin Birleştirilmelidir.

- Mevcut Durumu İyi Olup,Balı Noksan Olanlar Varsa,Ballı Çerçeve Verilir.Yoksa,Şurupla Besleme Yapılır.Kışa Hazırlanan Kovanlarda,Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Koruyucu Olarak,Yemleme Şurubuna “Teramisin”Katılır.Mozeraya Karşı Da Koruyucu Olarak “Fumidil-B” Şuruba Katılarak Yemleme Yapılır.

- Ekim Ayı Sonlarında,Etkili Bir Varroa Mücadelesi Yapılmalı Ve Arılar Kışa Varroadan Temizlenmiş Olarak Girmelidir.

- Kışa Hazırlanan Kovanlarda,Arıların Kaplayabileceği Kadar Çerçeve Kuluçkalıkta Bırakılmalı,Balı Alınmalıdır.

- Arı Mevcuduna Göre,Kovanda 10-20 Kg Bal Bırakılırsa,Kış İçin Yeterli Olur.

- Kışa Hazırlanan Kovanlar Yağmurdan Korunmalı,Uçma Delikleri Daraltılmalı,Yağmur Ve Rutubetten Korunmalıdır.

- Hazırlanan Kovanlar Kışlanacağı Yerde Rahatsız Edilmemelidir.

KASIM

- Ekim Ayında Yapılan İşler Tamamlanır.Zayıf Ve Anasız Arılar Birleştirilir.

- Arılar Yeteri Besin Bırakılmış Kovanlarda Kış Uykusuna Bırakılır.

ARALIK

- Arılar Kovanlarda Kış Dinlenmesine Terk Edilir.

KAYNAK: ARİCİLİK.GEN.TR

ballı bitkiler


BALLI BİTKİLER

BALLI BİTKİLER VE SINIFLANDIRILMALARI


picture

Ülkemiz Bitki Varlığı Bakımından Dünyanın Sayılı Ülkeleri Arasındadır.Tüm Avrupa Kıtasında 12.000 Dolayında Bitki Türü Varken Sadece Ülkemizde 10.000 Dolayında Bitki Türü Bulunur.Bunların İçinde Arıcılık Yönünden Önem Arz Eden Pek Çok Tür Doğal Olarak Yayılış Göstermektedir.Başarılı Bir Arıcılık Yapabilmek İçin Arıcılık Yapılan Bölgelerde Nektar Ve Polen Verimi Bol Olan Bitkilere İhtiyaç Vardır. Çiçeğin Olmadığı Yerde Arıcılık Yapmak Mümkün Değildir.Bu Bakımdan Arıcılık,Uzun Süre Çiçek Açan Ballı Ve Polenli Bitkilerin Bulunduğu Yörelerde Yapılmalı Yada Koloniler Bu Bölgelere Götürülmelidir.

Bitkilerin Nektar Verimine;Bitkinin Kendisiyle İlgili Türü,Nektar Salgı Miktarı,Çiçeklenme Durumu Ve Süresi Gibi Faktörlerle Birlikte Güneş Işığı,Hava Sıcaklığı,Nem Ve Toprağın Yapısı Gibi Ortamla İlgili Çevresel Faktörler Etkide Bulunur.Nektarın Az Veya Çok Şekerli Olması Yukarıdaki Faktörlere Bağlıdır.Arılar Şeker Oranı Yüksek Nektarları Tercih Ederler.Kısaca Nektar Sağlayan Bitkinin Değeri Ve Arılar Açısında Çekiciliği;Bitkinin Çiçeklenme Süresine,Bu Süredeki Nektar Salgılama Miktarına Ve Nektarın Şeker Oranına Bağlıdır.

Her Bölgenin Hatta Her Memleketin Kendine Has Bazı Doğal Ballı Bitkileri Vardır.Buna Ek Olarak,Ekim Ve Dikim Yolu İle Arılar İçin Mera Ve Nektar Kaynağı Oluşturulabilir.Uygun Bir Arazi Belirlenerek Bu Gibi Bitkileri Ekmek Suretiyle Hem Arılara Nektar Kaynağı Hazırlanır Ve Hem De Hayvanlar İçin Yem Elde Edilmiş Olur.Hayvancılığın Gelişmesi İçin Yem Bitkileri Tarımı Önemlidir.Baklagil Yem Bitkileri,Hayvanlar İçin Kuvvetli Bir Besin Kaynağı Olduğu Kadar Arılar İçin De Değerli Bir Nektar Ve Polen Kaynağıdır.Orman Ağacı Olarak Ihlamur,Kestane, Okaliptüs Arılar İçin Değerli Nektar Kaynaklarını Oluştururlar.Bunun Yanında Yalancı Akasya Arılar İçin Çok Değerli Nektar Kaynağıdır.

Arıcılık İçin Değerli Nektar Kaynağı Olan Ve İyi Kalite Bal Yapan Bitkileri;Kültür Bitkileri,Doğada Kendiliğinden Yetişen Bitkiler Ve Ağaçlar Ve Çalılar Olmak Üzere Üç Grupta Toplayabiliriz.

1) KÜLTÜR BİTKİLERİ

Bu Guruba Baklagil Yem Bitkileri İle Endüstri Bitkileri Girmektedir.Yem Bitkisi Olarak Ekilen Yonca,Korunga Ve Kolza En Başta Yer Almaktadır.Endüstri Bitkisi Olarak Pamuk Ve Ayçiçeği Arıcılık İçin Çok Önemli Kültür Bitkileridir.Bunlar Kültüre Alınmış Bitkiler Oldukları İçin Çiçeklenme Dönemleri Farklılık Gösterir Ve Arılar İçin Çok Zengin Ve Uzun Süreli Nektar Kaynaklarını Oluştururlar.Bu Bitkilerden Bazılarının Çiçeklenme Zamanı,Yayılış Alanı Ve Bal Özellikleri Aşağıda Verilmiştir.

KIRMIZI ÜÇGÜL

Baklagiller Familyasına Ait Bir Çok Bitki Türü Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmektedir.Fiğ,Yonca,Korunga Gibi Kültür Formlarının Ekimi İse Çok Geniş Alanlarda Yapılmaktadır.Bu Familyaya Ait Ballı Bitkilerin Sayısı,Diğer Familyalara Göre Daha Fazladır.

picture

Ülkemizde Yaygın Olarak Yetişmekte Olan Kırmızı Üçgülün Çiçeklenme Dönemi,Yetiştiği Bölgenin İklim Koşullarına Göre Farklılık Gösterir. Çiçeklenme Dönemi,Ilıman İklimin Hüküm Sürdüğü Bölgelerde Nisan Ayında Başlar Ve Eylül Ayına Kadar Sürer.Kırmızı Üçgül Balının Çok Güzel Bir Tadı Ve Kokusu Vardır.Çok Açık Sarı Renktedir.Kristalleşmesi Çabuktur.Bir Dönüm Kırmızı Üçgül Ekili Tarladan 10 Kg Bal Alınabilir.

BEYAZ ÜÇGÜL

Ülkemizde Hayvan Yemi Olarak Geniş Alanlarda Ekimi Yapılan Beyaz Üçgül,Aynı Zamanda Arılar İçin Önemli Bir Nektar Kaynağıdır.

picture

Mart Ayından Eylül Ayına Kadar Çiçekli Kalabilen Beyaz Üçgülün Balı,Kovandan Yeni Alındığı Zaman Renksiz Veya Çok Açık Sarıdır. Kovandan Alındıktan Çok Kısa Bir Süre Sonra Şekerlenir.Beyaz Üçgül Balının Güzel Bir Tadı Vardır Ve Oldukça Yumuşaktır.Bir Dönüm Beyaz Üçgül Ekili Tarladan 10 Kg Bal Alınabilir.

AYÇİÇEĞİ

Ülkemizde Geniş Alanlarda Ekimi Yapılan Önemli Bir Tarım Bitkisidir.Trakya Bölgesinde Yoğun Olarak Yetiştirilir.Arı,Ayçiçeğinin Nektarını Alırken Bu Bitkinin Tozlaşmasına Katkıda Bulunarak Döllenmesini Sağlar Ve Böylelikle Ürün Ve Kalite Artısına Neden Olur.Ayçiçeğinin Çiçeklenme Dönemi Temmuz Ayıdır.

picture

Ayçiçeği Balı Kovandan Yeni Alındığında Altın Sarısı Rengindedir.Kendine Özgü Bir Tadı Vardır.Ayçiçeği Balı Çok Çabuk Kristalleşir. Kristalleştiği Zaman Mum Gibi Görünür.Bir Dönüm Ayçiçeği Ekili Tarladan 5 Kg Bal Elde Edilebilir.

YONCA

Bu Bitkinin Değişik Türleri Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmekte Olup Bir Kaçı Da Kültüre Alınarak Hayvan Yemi Olarak Kullanılmaktadır. Yonca,Çok Yıllık Bir Bitkidir.Menekşe Moru Renginde Çiçekleri Vardır.Yüksekliği 250-2000 Metre Olan Taşlık Yamaçlarda, Çayırlarda Ve Step Alanlarda Rastlanır.Çiçeklenme Dönemi Mayıs’ta Başlayıp Eylül'e Kadar Devam Eder.Zonguldak,Gümüşhane,Erzurum,Kars, Nevşehir,Sivas,Erzincan,Muş,Ağrı Ve Gaziantep'te Doğal Olarak Bulunur.

picture

Yonca Balı,Yeni Hasat Edildiğinde Açık Sari Renktedir Ve Çabucak Kristalleşir.Kristalleşen Yonca Balı Katı Ve Krem Rengi Bir Görünüm Kazanır.Balının Çok Güzel Bir Aroması Ve Kendine Özgü Bir Tadı Vardır.Bir Hektar Yoncadan 400 Kg Dan Fazla Bal Alınır.Nektarının Bol Olması Ve Kaliteli Bal Vermesi Nedeniyle Yonca Önemli Ballı Bitkiler Arasında Yer Almaktadır.

2) DOĞADA KENDİLİĞİNDEN YETİŞEN BİTKİLER

Ülkemiz Bu Bitkiler Yönünden Oldukça Zengindir.Genellikle Nitelikli Nektar Veren Bitkilerdir Ve Arıcılık İçin Büyük Önem Taşırlar.Bunların Pek Çok Türleri Vardır.En Önemlileri;Kekik,Adaçayı, Tas Yoncası,Hindiba,Ballıbaba,Korunga,Lavanta,Muhabbet Çiçeği,Nane,Fiğ Ve Diğer Türlerdir.Bunlar Karışık Olarak Meralarda Bulunur.Kendi Kendine Yetişir.Tohum Saçar Ve Nesillerini Sürdürürler.Bu Bitkilerin Bazılarının Çiçeklenme Zamanı,Yayılış Alanı Ve Bal Özellikleri Aşağıda Verilmiştir.

ADAÇAYI

Ülkemizde Bir Çok Türü Doğal Olarak Yetişen Bu Bitkinin Yaklaşık Yedi Türü Ballı Bitki Olarak Bilinmektedir.Bitki Çok Yıllık Olup Boyu 30-60 Cm Arasında Değişir.Yaprakları Sık Tüylüdür.Çiçekleri Açık Sari Renktedir.Adaçayının Çiçeklenme Dönemi Temmuz Başından Ekim Sonuna Kadar Devam Eder.Ülkemizde Kırklareli,Kocaeli,Zonguldak,Sinop,Ordu,Trabzon,Erzurum,Kars Ve Hatay'da Doğal Olarak Yetişir.

picture

Adaçayı Balının Rengi Açık Sarıdır.Tadı Ve Kokusu Çok Güzeldir.Balının Karakteristik Aroması İle Diğer Ballardan Kolaylıkla Ayrılır.Adaçayı Balının Kristalleşmesi Oldukça Yavaştır.Bir Dönüm Adaçayı Ekili Alandan 6,5 Kg Bal Alınabilir.Bu Bitkinin Kültüre Alınması Arıcılık İçin Büyük Önem Taşımaktadır.

KEKİK

Ülkemizde Yaygın Olarak Yetişen Bir Bitkidir.Bu Bitkinin Beş Farklı Türü Ballı Bitki Olarak Bilinmektedir.Yol Kenarlarında,Tepelerde Ve Dağlarda Yetişen Kekik Hoş Kokuludur Ve Çok Yıllıktır.Kekik Bileşiminde “Timol” İçeren Uçucu Bir Yağ Vardır.

picture

Çiçeklenme Dönemi Mayıs Başından Ağustos Sonuna Kadar Devam Eder.Bu Tür Ülkemizde Ankara,Amasya,Çankırı,Kastamonu,Bolu, Trabzon Ve Kütahya'da Doğal Olarak Yetişir.Kekik Balı Açık Altın Sarısı Renktedir.Tadı Ve Aroması Çok Güzeldir.Kekik Balı Enzim İçeriği Bakımından Çok Zengindir.

BEYAZ BALLIBABA

Beyaz Ballıbaba Da Ballı Bitkiler Listesinde Yer Almaktadır.Ancak Nektar Bezlerinin,Çiçeğin Dip Kısmında Olması Nedeniyle Arılar Bu Çiçeğin Nektarından Yararlanamazlar.Bu Bitki,Güzel Kokulu Beyaz Çiçeklere Sahiptir.

picture

Beyaz Ballıbabadan Arılar Sadece Polen Toplarlar.Bitkinin Çiçeklenme Süresi Mayıs Başından Ağustos Sonuna Kadar Devam Eder. Giresun,Gümüşhane,Bayburt,Kars,Kayseri,Erzurum,Bitlis,Ağrı,Mersin Ve Hakkari'de Doğal Olarak Yetişir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ

Bu Bitkinin Değişik Türleri Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmektedir.Peygamber Çiçeği Çok Yıllık Bir Bitkidir.Çiçekleri Mor Renklidir Ve Çok Güzeldir.Son Yıllarda Bu Bitki Toplanıp Vazo Çiçeği Olarak Pazarlanmaktadır.Arıcılık İçin Büyük Değer Taşıyan Peygamber Çiçeğinin Tahribatı Bu Şekilde Başlatılmış Bulunmaktadır.Bu Durumun Yetkili Kurumlar Tarafından Engellenmesi Gerekmektedir.

picture

Peygamber Çiçeği Türkiye'de Çok Yaygındır.Çiçeklenme Dönemi Mayısta Başlayıp Ağustos Sonuna Kadar Sürer.Balı Açık Yeşil-Sarı Renktedir.Tadı Kendine Özgü Olup Hafif Acıdır.Kristalleşmesi Geç Olmaktadır.İç Anadolu Bölgesi İçin Oldukça Önemli Bir Nektar Kaynağıdır.

GEVEN

Türkiye'de Çok Sayıda Geven Türü Doğal Olarak Yetişmektedir.Ancak Bu Bitkinin Sadece Birkaç Türü Ballı Bitki Olarak Bilinmektedir. Nektarlı Olan Gevenlerin Çiçekleri,Nektarsız Olanlara Göre Daha Gösterişlidir.

picture

Çok Yıllık Bir Bitkidir.Bu Bitkinin Bal Kalitesi Türüne Göre Farklılık Göstermektedir.Geven Balı Su Rengindedir.Bazı Türleri,Bal Arıları İçin Zehirli Etki Göstermektedir.

ENGEREK OTU

Bu Bitkiye Ait 27 Tür Vardır.Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmektedir.Engerek Otunun Boyu 30 İle 50 Cm Arasında Olup Çok Yıllık Bir Bitkidir.Özellikle Yol Kenarlarında Yaygın Olarak Görülür Ve Yaprakları Tüylüdür.Çiçekleri Leylak Mavisidir Ve Güzelliği İle Arıların Dikkatini Çekmektedir.Engerek Otu Mayıs Ayından Ekim Ayına Kadar Çiçekli Kalabilir.

picture

Ülkemizde Kırklareli,İstanbul,Bursa,Bolu,Kastamonu,Sinop,Samsun,Giresun,Erzurum,Çorum Ve Ankara'da Yaygın Olarak Bulunur.Engerek Otu Önemli Bir Nektar Kaynağıdır.Bu Bitkiden Üretilen Bal Kaliteli Olup Geç Kristalize Olur.Balın Rengi Açık Sarıdır Ve Çok Güzel Aromaya Sahiptir.Bir Hektar Engerek Otu Ekili Alandan 300-400 Kg Bal Alınması Mümkündür.

SIĞIR DİLİ

Bir Çok Avrupa Memleketinde Bu Familyanın Bir Çok Türü Süs Bitkisi Olarak Kültüre Alınmıştır.Sığır Dili Çok Yıllık Bir Bitkidir.Boyu 20-150 Cm Arasında Olabilir.Çiçekleri Koyu Mavi Renkte Olup Çok Güzeldir.Çiçeklenme Dönemi Nisandan Ağustosa Kadar Sürer.Tarla Ve Bozkırlarda Bu Bitkiye Sıkça Rastlanır.

picture

Türkiye'de Tekirdağ,İstanbul,Bursa,Ankara,Samsun,Artvin,Kars,Çanakkale,Yozgat,Elazığ,Bitlis,Ağrı,Muğla,Antalya,Konya,Adana, Kahramanmaraş,Van Ve Mardin İllerinde Doğal Olarak Bulunur.Sığır Dili Balı,Açık Sarı Renkte,Kristalleşmesi Yavaş,Hoş Kokulu Ve Lezzetlidir.

UYUZ OTU

Bu Bitkinin Yaklaşık 80 Türü Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmektedir.Çok Yıllık Bir Bitki Olup Boyu 30-45 Cm Arasındadır.Çiçekleri Açık Eflatun Renkte Ve Çok Güzeldir.Trabzon,Kars,Ardahan Ve Gümüşhane’de Doğal Olarak Yetişir.

picture

Çiçeklenme Dönemi Temmuz-Ağustos Ayları Arasındadır.Bir Dönüm Uyuz Otu Ekili Alandan 20-50 Kg Bal Alınabilir.Balı Açık Sarı Renkli Ve Kristalleşmesi Çabuktur.

KARABAŞ OTU

Bu Bitkinin Yaklaşık 120 Türü Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmektedir.Çok Yıllık Bir Bitkidir.Karabaş Otunun Boyu 30-100 Cm Arasında Değişir.Bu Bitkiye Rutubetli Yol Kıyılarında,Kayın Ve Ladin Ormanlarında Rastlanır.Gül Kırmızısı Renkte Ve Çok Güzel Çiçekleri Vardır. Çiçeklenme Dönemi Haziranda Başlar Ve Ekime Kadar Sürer.Ülkemizde Kırklareli,İstanbul,Bolu,Kastamonu,Amasya,Giresun,Rize Ve Erzurum İllerinde Doğal Olarak Yetişir.Bu Bitki,Çiçeklenme Süresinin Uzun Olması Nedeniyle Önemli Ballı Bitkiler Listesinde Yer Almaktadır.

picture

Karabaş Otunun Balı Oldukça Açık Sarı Renkli Olup Kısmen Geç Kristalleşir.Kristalleştiği Zaman İnce Granüller Oluşturur.Balın Nane Kokusuna Benzer Bir Kokusu Vardır.Bir Dönüm Karabaş Otu Ekili Alandan 10-20 Kg Arasında Bal Alınabilir.

ERİK OTU

Bu Bitkinin 5 Türü Ülkemizde Doğal Olarak Yetişmektedir.Erik Otu Çok Yıllık Bir Bitkidir.Boyu 40 Cm Kadar Olabilir.Çiçekleri Açık Eflatun Renktedir.Çiçeklenme Dönemi Mayıstan Ekime Kadar Sürer.Çanakkale,İstanbul,Bursa,Çan Kiri,Sinop,Amasya,Giresun,Rize,Çorum, Balıkesir,Eskişehir,Ankara,Kayseri,Malatya,Tunceli,Muş,Bitlis,Aydın,Denizli,Antalya,Konya,Mersin,Adana,Mardin,Hakkari Ve Ordu'da Doğal Olarak Yetişir.

picture

Erik Otunun Çiçeklenme Süresinin Uzun Olması Ve Ülkemizde Çok Yaygın Olarak Bulunması Nedeniyle Bu Bitki Önemli Ballı Bitkiler Listesinde Yer Almaktadır.Erik Otu Balı Akik Sari Renktedir Ve Oldukça Güzel Bir Tada Sahiptir.Bir Dönüm Erik Otundan 20-50 Kg Arasında Bal Alınabilir.

3) AĞAÇLAR VE ÇALILAR

Ülkemiz Nektar Ve Salgı Üreten Ağaçlar Yönünden Değerli Türlere Sahiptir.Ağaç Ve Çalılar İçinde Nektar Ve Salgı Üretimi Bakımından En Önemlileri;Akasya,Ihlamur,Okaliptüs,Çam,Funda,Çeşitli Meyve Ağaçları,Söğüt,Yalancı Akasya,Akçaağaç,Böğürtlen,Muz,Kestane,Koca Yemiş,Püren,Erguvan Ve Meşedir.

picture

Köknarların Ve Bazı İbreli Ağaçların Çiçekleri Nektar Salgılamaz.Yalnızca Bazı Yaprak Bitlerinin Çıkardığı Artık Maddeler Ve Geçen Seneden Kalan Eski İbrelerin Sızıntıları Arılar İçin Bal Kaynağı Oluşturur.Köknar İbreleri Yaz Başında Sıcak Günlerde Tatlı Su Salgılar.Bu Salgılama Bir İki Hafta Gibi Bir Süre Devam Eder.Ancak,Çamlarda Yasayan Böceklerin Salgı Üretmeleri Uzun Sürelidir.Bu Salgıların Toplanarak Çam Balına Dönüştürülmesi Ülkemiz Bal Üretimi Ve İhracatı Yönünden Çok Önemlidir.İhraç Edilen Balımızın Tamamına Yakını Çam Balıdır.

picture

Bu Bitkilerden Bazılarının Çiçeklenme Veya Salgı Zamanı,Yayılış Alanı Ve Bal Özellikleri Aşağıda Verilmiştir.

AKASYA

Değişik İklim Koşullarına Kolaylıkla Uyum Sağlayabilen Akasya,Ülkemizde Yaygın Olarak Rastlanabilen Bir Ağaç Türüdür.Akasyanın Arıcılık Açısından Oldukça Önemli Bir Yeri Vardır.Görünümü İle De Park Ve Bahçelere Ayrı Bir Özellik Katan Akasya Dikiminin Hızlandırılmasına Ülke Çapında Önem Verilmelidir.Ağaçlandırma Yapılacak Bölgelere Dikilecek Her Akasya Ağacının Üretici Ve Ülke Ekonomisine Katkısı Büyük Olacaktır.

picture

Akasyanın Çiçeklenme Dönemi Bölgelere Ve Yüksekliğe Bağlı Olarak Nisan-Haziran Ayları Arasındadır.Akasya Balının Tadı Ve Kokusu Çok Güzeldir Ve Oldukça Geç Kristalleşir.Kendine Özgü Parlaklık Ve Akıcılığını Uzun Süre Kaybetmez.Bir Dönüm Akasyadan 150 Kg Bal Üretilir.

İĞDE

Bu Familyanın İki Türü Türkiye'de Doğal Olarak Bulunur.İğde,Bazı Bölgelerde Ağaççık,Bazı Bölgelerde İse Ağaçtır.Çiçekleri Açık Sarı Renktedir.İğde Çiçeğinin Güzel Kokusu Herkes Tarafından Bilinir.Arılar Sabahın Erken Saatlerinden Günün Geç Vakitlerine Kadar İğde Çiçeklerini Ziyaret Ederler.Çiçeklenme Süresi Bulunduğu Bölgeye Göre Değişir.

picture

Ilıman İklimin Hüküm Sürdüğü Alanlarda Nisan Ayında,Daha İç Bölgelerde İse Mayıs Ve Haziran Aylarında Çiçeklenme Gözlenir.İğdenin Nektarı Çok Fazla Değildir Ve Geniş Alanlarda Ekimi Yapıldığı Zaman Arıcılık Açısından Değer Kazanır.

SÖĞÜT

Arılar İçin Özellikle Erken İlkbaharda Önemli Bir Nektar Ve Polen Kaynağıdır.Ülkemizde Sulak Arazilerde Doğal Olarak Yayılış Gösterir.

picture

1 Dekar Söğüt Alanından 10-15 Kg Bal Alınabilir.Balı Geç Kristalize Olup Sarı Renklidir.

KESTANE

Ülkemizde Karadeniz,Ege,Marmara Ve Akdeniz Bölgelerinde Doğal Olarak Yetişir.Haziran-Temmuz Aylarında Çiçeklenen Kestaneden Elde Edilen Balın Rengi Koyu Kahverengi Olup Acımsı Ve Kendine Özgü Keskin Bir Kokusu Vardır.

picture

Tıbbi Ballar Arasında Kabul Edilen Kestane Balı Geç Kristalize Olur.Farenjit,Astım,Kansızlık Durumlarında İyileştirici Özelliği Vardır.

YAKI OTU

Bu Bitkinin 21 Türü Türkiye'de Yetişmektedir.Çok Yıllık Bir Bitkidir.Çiçekleri Pembe Renkte Ve Çok Güzeldir.Bazı Ülkelerde Yakı Otu Kültüre Alınmıştır Ve Yetiştiriciliği Yapılmaktadır.Yüksekliği 600-3000 M Arasında Olan Yeşil Alanlarda,Ormanlarda Ve Kayalık Bölgelerde Yakı Otuna Rastlamak Mümkündür.

picture

Bursa,Ankara,Sinop,Ordu,Giresun,Trabzon,Kars,Balıkesir,Kütahya, Kayseri,Erzurum,Bitlis,Ağrı,Antalya,Van Ve Adana'da Bulunur.Balının Rengi Açık Yeşildir.Kristalleştiği Zaman Beyaz Bir Renk Alır.Balının Çok Güzel Bir Tadı Ve Aroması Vardır.Bir Hektar Yakı Otu Ekili Alandan 600 Kg Bal Alınabilir.

OKALİPTÜS (SÜLFATO)

Okaliptüs,Park Ve Bahçelerde Süs Bitkisi Olarak Da Kullanılmaktadır.Her Zaman Yeşildir Ve Akdeniz Bölgesi İkliminden Hoşlanmaktadır. Bu Bitkilerin Boyu 30 Metreye Kadar Çıkabilir.Çok Yoğun Sarı Çiçekleri Vardır.

picture

Türkiye'de En Çok Mersin Ve Adana Bölgesinde Bulunmakla Birlikte İstanbul,İzmir,Antalya Ve Hatay'da Da Bu Bitkiye Rastlamak Mümkündür.Çiçeklenme Dönemi Türe Ve Bölgeye Göre Kasım-Haziran Ayları Arasındadır.Balı Yavaş Kristalize Olur.

NARENCİYE

Narenciye Bitkileri Arasında Portakal Ve Limon Arılar İçin Önemli Nektar Kaynaklarıdır.

picture

Ülkemizde Akdeniz Ve Ege Bölgelerinde Geniş Alanlarda Kültüre Alınmıştır.Balı Kendine Has Hoş Kokulu Olup C Vitamini Bakımından Zengindir.

PÜREN

Ülkemizde Akdeniz,Ege,Trakya Ve Karadeniz Bölgelerinde Doğal Yayılış Gösteren Pürenin İlkbahar Ve Sonbaharda Çiçeklenen Türleri Vardır.Çiçekleri Pembe Ve Mor Renkli Olup Arılar İçin Zengin Nektar Ve Polen Kaynağıdır.

picture

Püren Balı Kendine Has Aromalı,Hafif Acımtırak,Oldukça Kıvamlı Ve Kıymetlidir.

KAYNAK: YAYÇEP

arı otu

ARI OTU


picture
 
Ülkemiz Ekolojik Koşulların Uygun Oluşu Nedeniyle Büyük Bir Tarımsal Potansiyele Sahiptir.Birçok Yörede Kışın Boş Kalan Alanlarda Kışlık Ara Ürün Olarak,Bazı Yörelerde İse Erken İlkbaharda Ekilerek Yazlık Olarak Yetiştirilebilecek Tek Yıllık Bir Bitkidir.

Arı Otu,Erken İlkbaharda Bölge Arıcılığı İçin Gerekli Polen Ve Nektar Kaynağı Sağlama Bakımından Son Derece Uygun Bir Bitkidir.Arı Otu Dik Olarak Gelişmekte Ve 60-100 Cm Kadar Boylanmaktadır.Sapın Üzeri Dikenimsi Tüylerle Kaplıdır.Yapraklar Sap Üzerinde Almaşıklı Olarak Dizilidir.

picture

Çiçek Salkımları Sapın Daha Üst Boğumlarından Çıkmaktadır.Bir Çiçek Salkımında Çiçeklenme,Salkımın Alt Kısmından Başlamakta Ve Yaklaşık Bir Hafta Sürmektedir.Çiçeklenme Süresi Bir Bitki İçin 1 Ay,Bir Tarla İçin İse 1,5-2 Aydır.Bu Derece Geniş Bir Çiçeklenme Seyri, Hemen Hemen Çoğu Tarla Bitkisinde Görülmemektedir.

Çiçekleri Genellikle Mor Renkli,Bazen Sarı-Beyaz Renklidir.1 M2 Alanda 3500-4000 Adet Çiçek Oluşturabileceğini Göstermiştir.Arı Otu Bal Arılarının Nektar Ve Polen Kaynağı Olarak Dünyanın En Üstün 20 Bal Bitkisi İçerisinde Yer Almakta;ABD,Almanya,Rusya Ve Yugoslavya Gibi Ülkelerde Bal Arılarının Yararlanılması Amacıyla Yetiştirilmektedir.Arı Otundan Kuzey Amerika Ve Avrupa Ülkelerinde Arı Merası Olarak Yararlanılmaktadır.

picture

Arı Otunun Korunga,Fiğ,Kolza Ve Yonca İle Birlikte Aynı Dönemlerde Yetiştirildiğinde,Arılar Tarafından Daha Fazla Ziyaret Edildiği Ve En İyi Çiçek Tozu Verimine Sahip Olduğu Belirlenmiştir.Arı Otu Bitkisini Ziyaret Eden Bal Arılarının Yaklaşık % 25'inin Polen,% 75'inin İse Nektar İçin Ziyarette Bulunduğu Belirlenmiştir.Elde Edilen Balın Oldukça Kaliteli Olduğu Ve Dekara 50-80 Kg Bal Verimi Elde Edilebileceği Bildirilmiştir.

1 Dekar Alanda Kuvvetli 2 Koloni Beslenebilmektedir.Arı Otu Kuzey Amerika (California) Orijinli Bir Bitki Olup,Denizden Yüksekliği 500 M Olan Ve Ilıman İklimli Bölgelere Adapte Olmuştur.Denizden Yüksekliği 700 M'den Az Olan Yerlerde Sonbaharda Ekilebilen Arı Otu,700 M'den Yüksek Alanlarda İse Erken İlkbaharda Ekilebilmektedir.Bitki,Toprak İstekleri Yönünden Fazla Seçici Değildir Ve Çoğu Toprak Tiplerinde Başarı İle Yetişmektedir.

Arı Otunun Yetiştirilmesi,Diğer Kışlık Ara Ürünlerin Yetiştirilmesinde Olduğu Gibidir.Akdeniz İkliminde Ekim-Kasım Aylarında Ekimi Yapılır. Ancak,Tohumları Biraz Küçük Olduğundan,Daha Titiz Tohum Yatağı Hazırlığına Gerek Vardır.Ekim 20-30 Cm Aralıklı Sıralara Yapılmaktadır.

Tohum Miktarı 1.0-1.5 Kg/Da,Ekim Derinliği 1.0-2.0 Cm Arasında Tutulmaktadır.Serpme Ekimde Tohumluk Miktarı Biraz Daha Arttırılmalıdır. Ege Ve Akdeniz Bölgelerinde Yüksekliği 700 Metreyi Geçmeyen Yerlerde Sonbaharda,Diğer Bölgelerde Erken İlkbaharda Ekilen Arı Otu,Kış Ayları Boyunca Gelişme Göstermekte,Nisan Ayı Başından İtibaren Çiçeklenmeye Başlamaktadır.

Ege Ve Akdeniz Koşullarında Sulamaya İhtiyaç Duymayan Arı Otu,İç Bölgelerde Yazlık Olarak Ekildiğinde Ve Yağışın Olmadığı Durumlarda Sulamaya Gereksinim Duyabilir.Çiçeklenme Başlangıcında Silaj Üretimi Amacıyla Biçim Yapılabilir.Ancak Bırakılıp 1.0-1.5 Ay Süreyle Arı Merası Olarak Yararlanılması Ve Çiçeklerin İyice Azaldığı Dönemde Biçilmesi Daha Ekonomik Olmaktadır.

Arı Otu,Almanya Ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yeşil Ot,Kuru Ot Ve Silaj Yapımında Kullanılmaktadır.Arı Otu Bu Ülkelerde Bal Arıları İçin Son Derece Elverişli Bir Yem Kaynağı Olması Açısından Arı Yetiştiricileri Tarafından Geniş Ölçüde Ekimi Yapılan Bir Arı Yem Bitkisidir.

KAYNAK: ARİCİLİK.GEN.TR

20 Aralık 2010 Pazartesi

arılarım

http://picasaweb.google.com/gtoprakci/EnSonGuncellenen?authkey=Gv1sRgCIq8yYSCuvOwdw#

arı otu

arı otu diye bilinen bitki dn 10 kg ektim korungaların içine ama kazık yedim herhalde kilosu 15 tl den kazak tarımda varmış ben 20 tl den aldım www.kazaktarım.com ilgilenene...

genelge

GENELGE METNİ


C:\Users\Hüseyin\Desktop\cevrelogo\cevrelogo.jpg
T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü
ogm lolar


Sayı      :B 18 1 OGM 0 72 03/175                                                                                                                                                     02/03/2010
Konu   :Arıcılığın Desteklenmesi                                                                                                                                                         ANKARA

  
Ülkemizde ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 70.000 ton civarında olup, bunun piyasa değeri 300 milyon dolar civarındadır. Bu bal üretiminin yaklaşık %25 i çam balı şeklinde doğrudan ormanlarımızdan elde edilmektedir. Kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlât gibi orman ağaç ve ağaççıklarından ve orman sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçeklerden elde edilen bal üretimi de dikkate alındığında toplam bal üretiminin büyük bir kısmının; Bakanlığımızın sorumluluk alanında olan ormanlar ve orman sayılan yerlerden elde edildiği hesaplanmaktadır.

Diğer taraftan arıcılık; Bakanlığımızın doğrudan görev alanına giren biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi noktasında çok önemli bir işlevi ifa etmekte, tabiattaki tozlaşmanın %85 i bal arıları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu hususlar dikkate alındığında; , biyolojik çeşitliliğinin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın ve ülke ekonomisinin geliştirilmesi açısından arıcılığın desteklenmesinin fevkalade önemli olduğu mütalaa edilmektedir.

Bakanlığımızca; arıcılık ve bal üretiminin desteklenmesini öncelikli faaliyet alanı olarak tespit edilmiştir.  Bu amaçla; bir yandan, ormanlarımızda ve orman sayılan alanlarda mevcut arıcılık için faydalı türleri muhafaza altına alırken, diğer taraftan da yapılacak ağaçlandırmalarda bal üretimini destekleyecek türleri daha yoğun ve planlı şekilde kullanarak “Bal Üretim Ormanları” kurulmaya başlanmıştır.  

Konu Bakanlığımız Ana Hizmet Birimlerini, bağlı Genel Müdürlük ve Kurumları, hülasa tüm teşkilatımızı ilgilendirdiğinden, takip edilecek metotlarla ilgili bir açıklamaya ihtiyaç duyulmuş olup, bu ihtiyaca binaen bu talimat hazırlanmıştır. Konunun tüm teşkilatımızca ortak şekilde yürütülmesi için aşağıda sıralanan hususlara riayet edilmesi uygun görülmüştür:

a.       Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslah,  ve orman bakımı gibi çalışmalarda mümkün olduğunca mevcut floranın olduğu gibi korunmasınaehemmiyet gösterilecek, bu meyanda yonca, korunga, peygamber çiçeği, geven, kekik karahindiba, püren, yakı otu, katırtırnağı, beyaz ballıbaba, ormangülü, defne, keçiboynuzu vb. gibi arıcılık için uygun vejetasyonun tesisine özel önem verilecektir.
 b.       Ağaçlandırma, rehabilitasyon, suni tensil çalışmalarında, köy yolları ve karayolu kenarı ağaçlandırmalarında, servis yollarında ve yangın emniyet şeritlerinde yetişme muhiti özelliklerini dikkate alarak;  akasya, akçaağaç, ıhlamur, kestane,orman gülü, okaliptüs, keçi boynuzu, demir ağacı katalpa, sofora, kekik, akçaağaç, sandal, kocayemiş, kızılcık, dağ muşmulası, alıç, ahlat, söğüt, yaban mersini, hayıt, hünnap gibi uygun türlerin karışıma katılması sağlanacaktır. Bazı bitkilerin nektar ve polenleri zehirli olabileceğinden arıcıkla ilgili çalışmalarda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimleri, Üniversiteler, Ormancılık Araştırma Enstitüsü ve Müdürlükleri ve bizzat arıcılarla işbirliğine gidilecektir.
c.       Yanan Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman Tesisi(YARDOP)  Projeleri kapsamında yapılacak ağaçlandırmalarda; bal üretimine yönelik ağaç ağaççık ve otsu türlere öncelik verilecektir.
d.       Üretim çalışmaları esnasında, zaruret olmadıkça,  biyolojik çeşitlilik ve arıcılık açısından önemli olan; kestane, ıhlamur, orman gülü gibi türlerin korunmasına ve kesilmemesine yönelik tedbirler alınacaktır. Odun dışı ürünlerin üretimi yapılırken, çiçeklenme dönemi ve bal üretimine de dikkat edilerek erken (bal ve polen veriminin en fazla olduğu dönemlerde) üretim yapılmamasına, bir sonraki yılın çiçeklerine zarar verilmemesine dikkat edilecektir.
e.       Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Özel Çevre Koruma Alanları ve diğer korunan alanlarda yapılacak planlarda, ağaçlandırma, rehabilitasyon, amenajman ve silvikültür planlarının yapımı aşamasında ve üretim çalışmaları esnasında arıcılardan ve sektör temsilcilerinden gelen talepler fonksiyonel planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirecek, uygun görülenlerin planlara işlenmesi sağlanacaktır.
f.        Ülkemizin bal üretiminin yaklaşık dörtte birinin yapıldığı ve yoğun olarak Ege-Akdeniz kuşağında bulunan  “Basralı-balsıralı kızılçam ormanlarının” bu özelliğinin korunmasına,gen kaynaklarının muhafazasına, buraların bal üretim ormanları olarak ayrılmasına, sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri ve ekosistem tabanlı fonksiyonel planlama ilkeleri çerçevesinde devam edilecektir. Bu özelliğe sahip olan diğer alanlarda ve ağaç türlerinde de aynı hassasiyet gösterilecektir.
g.       Çam balı; çam pamuklu koşnili (Marchalina hellenica ) isimli böceğin, kızılçam ağaçlarındaki  salgısından üretilmektedir. Çam balı dünyada % 90 oranında Ülkemizde ve % 10 oranında Yunanistan’da bulunmaktadır. Bilhassa Avrupa Birliği ülkelerinin damak tadına hitap eden bu salgı balı rakipsiz ihraç ürünümüzdür. Çam balı üretim sezonunun Ağustos ayının ikinci yarısı ile Ekim ayı ortasına kadar oluşu, yayla balı üretimi sonunda arıcılarımızın genellikle çiçek bulunmadığı dönemde bal üretimi ile gelir sahibi olmalarına imkan vermektedir. Ülkemiz için oldukça önemli olan bu böceğin gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi için Üniversiteler ve Araştırma Kurumları ile işbirliği yapılacaktır.
h.       Diğer taraftan orman ve arıcılık, kırsal kalkınma, biyolojik çeşitliliğin ve gıda güvenliğinin sağlanması gibi konularda; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP), Avrupa Birliği gibi uluslar arası ve DPT, Üniversiteler, Odalar ve Birlikler gibi ulusal paydaşlarla ortak projeler yürütülmesine ehemmiyet gösterilecektir.

i.         Arıcılıkla ilgili çalışmalarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 25.05.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Arıcılık Yönetmeliği” nde belirlenen esas ve usullere riayet edilecektir.  Yönetmeliğin 5/ı maddesi Devlet ormanlarında konaklayacak arıcıların izin ile ilgili usul ve esasları Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir” hükmünü içermekte olup, arıcılığın ve bal üretiminin desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve ormanlardan çok amaçlı faydalanma ilkeleri çerçevesinde stratejik bir konu olarak mütalaa edildiğinden;  Devlet Ormanlarına ve orman sayılan alanlara konulan arı kovanları için;  sahiplerinden ormanlara zarar verilmeyeceğine, idarenin şartlarına uyulacağına dair taahhüt alınmak şartıyla herhangi bir ücret istenmeyecektir.

j.         Tabiatı Koruma Alanları ve Milli Parkların “mutlak koruma bölgeleri” dışında kalan alanlarında ve   Özel Çevre Koruma Alanları ile diğer korunan alanlara konulacak arı kovanları için,  korunan alanlar için hazırlanan “Uzun Devreli Gelişme Planları” nda aksine bir hüküm yer almadıkça ve idarece istenen belgelerin tanzimini müteakip arı kovanları konulabilecek ve bu kovanlar için   herhangi bir ücret istenmeyecektir.  Bakanlığımızın görev alanına giren tüm sahalara konulacak arı kovanları için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğince belirlenen belgelerin ibraz edilmeleri mecburidir.

k.       Bakanlığımız Ana Hizmet Birimleri ve bağlı Kurum ve Genel Müdürlükler, mesul bulundukları alanların mevzuat çerçevesinde korunması, mevzuatla verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda tedbirlerini alacaklardır. Her birim bu tamimde belirlenen esaslar çerçevesinde kendi mevzuat ve uygulamalarını gözden geçirecek ve buna uygun hale getirecektir.
 l.         Arıcılığa uygun pilot alanlarda gerek arıcılığa özendirerek istihdam oluşturmak, gerek birim kovandan daha fazla ürün alınmasını sağlamak, gerekse ürün çeşitliliğini teşvik etmek amacıyla, ORKÖY tarafından hazırlanan ilçe kalkınma plan önerileri doğrultusunda ferdi kredi desteği sağlanması ve bütçeden arıcılık için daha fazla pay ayrılmasına çalışılacaktır.

m.     Çeşitli statüler altında yer alan korunan alanlardan, ormanlardan veya orman sayılan alanlardan üretilen balların ve diğer ilgili ürünlerin Çevre ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü/Özel Çevre Koruma Kurumu kontrolü altında üretildiğine dair bir sertifikasyon sistemi geliştirilecektir.Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

19 Aralık 2010 Pazar

Seninki kaç santim? - Greenpeace

Seninki kaç santim? - Greenpeace: "2050’de dünyadaki balık stokları tükenecek. Denizleri hala sonsuz bereket kaynağı olarak görüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Büyük balıkların %90’ı çoktan yakalandı. Toplam balık stoklarının %60’ı bitti. Gerı kalan %40 ise 40 yıl içinde son bulacak. Balıkların bittiği gün deniz yaşamı da bitecek."

17 Aralık 2010 Cuma

fuar 2010

bu gün fuara büyük bir şevkle gittim tırım tırım arıcı kovancı yani arı ile ilgili ilac ,petek satan birileri olsun istedim köhe bir köşede türkiye bal üreticileri birliğinin stantı fındık satıyorlar çok üzüldüm hayal kırıklığına uğradım yazık..

8 Aralık 2010 Çarşamba

01 aralık 2010

biraz abarttım galiba kükcekmece  den 68 tane daha arı aldım bakalım kısı geciebilecekmiyiz toplam 73 oldular şimdilik güzeller keklerini verdim hastalık gözükmüyor başladık kovanların ballıklarını  boyamaya içlerini tavlamaya arılık çok güzel oldu önünde 10 dönüm korunga tarlası yanında 5 dönüm yonca korunga arı otu karışımı onlarda bu sıcaklarda çimlendiler hayırlısı ile ee kekik kestane ıhlamur bol şimdi zaten koca yemişden çalışıyorlar bol miktarda...

4 Kasım 2010 Perşembe

arı yetiştirmeye ilk adım

29 eylül 2010 arıları yazımanayır köyünden aldık yılgın ciceği için sortulluya bıraktık sağolsun halil ibrahim hertürlü yardımı etti.