25 Aralık 2010 Cumartesi

AYLARA GÖRE ARICILIK TAKVİMİ

AYLARA GÖRE ARICILIK TAKVİMİ


 
OCAK

- Arılar Devamlı Olarak Kovanda Olduklarından Kovan Ağızlarının Temizliği Ve Havalandırma Yapılır.

- Arılar İçin Yeteri Yem Yoksa Bez Parçasına Toz Şeker Konarak Kovan İçine Yerleştirilir.Uyuyan Arıların Düşüp Ölmemesi İçin Kovan Ve Petekler Sarsılmamalıdır.

- Kovanlarda Görülmesi Muhtemel Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele Edilir.

ŞUBAT

- Hava Koşulları Uygun Gidip,Çiçekler Açmış Ve Arılar Çalışmaya Başlamışsa,Şubatın Son Haftası Kovanlarda İlk Kontroller Yapılır.Bu Kontrollerde;Sönen Kovanlar Varsa,Ballı Çerçeveleri Alınıp,Kovan Kapatılır.Bu Yolla Yağmacılığa Da Meydan Verilmemiş Olur.

- Aç Kovanlar Varsa,Ballı Çerçeve Verilir.Ballı Çerçeve Yoksa,Şurup İle Besleme Yapılır.Bu Besleme İşlemi,Kovanda Aç Kalma Tehlikesi İle Karşılaşılmadıkça Yapılmaz.Çünkü,Normal Arılar Erken Beslemeye Tabi Tutulursa,Fazlaca Yavruya Yatar.Bunun Sonucu,Soğuklarda Yavruları Üşütme Olasılığı Artar.Verilecek Şuruplar 1 Ölçü Şeker,1 Ölçü Sudan Yapılır.Su Kaynatılır.İnsan Tenini Yakmayacak Kadar Soğuduktan Sonra Şeker Katılır Ve Eritilir.5 Litre Şuruba 1 Gr“Teramisin” Veya Bir Paket “Apimisin” Suda Erimiş Olarak İlave Edilir.Yavru Çürüklüğüne Karşı,Koruyucu Olarak İlaçlı Şurupla Besleme Yapılır.

- Şubat Ayında,Ayrıca Varroaya Karşı Mücadele Yapılır.Çünkü,Şubatta Yavru Ve Yumurta Yoktur Veya Az Miktardadır.Yavrunun Az Olduğu Dönem,Varroa İlaçlaması İçin İdealdir.Kullanılacak İlaçlar Devamlı Olarak Değiştiği İçin,Tarım İl Müdürlüğünden Öğrenilmesi Gerekmektedir.

MART

- Arılarda Esaslı Muayene Ve Bakım İşlemlerine Mart Ayında Başlanır.Mart Ayında Arılar Yavru Ve Yumurtaya Başlarlar.Bu Nedenle,Kovanların Açılması Ve Muayenesi Havanın Güneşli,Rüzgarsız Ve Sıcaklığın 15 ºC’nin Üzerinde Olduğu 12.00-14.00 Saatleri Arasında Yapılmalıdır.Yavruları Üşütmemek İçin,Kovanları Fazlaca Açık Tutmaktan Kaçınılmalıdır.Ayrıca,Elini Çabuk Tutarak,Kovanları Hemen Kapatmalıdır.

- Kovanların İşçi Arı Mevcudu Kontrol Edilir.

- Kovanların Anaları Olup Olmadığı Kontrol Edilir.

- Öksüz Kovanlar Analı Zayıf Kovanlarla Birleştirilir.

- Kovanlardaki Fazla Boş Petekler Çıkartılır.

- Yavru Ve Yumurta İçin Teşvik Şuruplaması Yapılır.

- Elimizde Varsa,İhtiyaçlı Kovanlara Ballı Çerçeve Takviyesi Yapılır.

- Rutubetten Dip Tahtası Islanan Kovanlar Varsa,Ya Dip Tahtası Yada Kovan Değiştirilir Veya Sıcak Bir Günde,Yanan Bir Ateşte Dip Tahtası Kurutulur.

NİSAN

- Bu Ayda Martta Başlanan İşlere Genellikle Devam Edilir.

- Yemlemeye Devam Edilir.15 Günde Bir Kovanlar Açılarak,İş Çalışması Kontrol Edilir.

- Gerek Duyulan Kovanlara Kabartılmış Petekler Azar Azar Verilir.

- Her Hafta Arıların Çalıştığı Saatlerde Kovanlar Dıştan Kontrol Edilerek,Kuşkulanılan Kovanlar Açılarak Denetlenir.

- Nisan Sonlarında,Kuvvetli Kovanlar Oğula Hazırlanabilir.Oğul Verebilecek 10 Çerçevesi Tam Dolu Kovanlar Ya Bölünür Veya Balık İlavesi Verilir.Arıcı Arzusuna Göre Hareket Ederek,İsterse Tabii Oğula Da Bırakabilir.

- Zayıf Kovanlar Yavru Ve Yumurtalı Çerçevelerle Takviye Edilir.

- Çok Zayıf Kovanlara Yavrulu Çerçeve Takviyesi,Üzerindeki İşçi Arılarla Birlikte Verilir.Bu Defa,Birleştirme Çerçevesi Kullanılarak,Birleştirme İşlemi Yapılır.Bu İşlemde,Verilen Çerçeve Üzerinde Ana Arının Bulunmaması Gerekir.
  
MAYIS

- Nisan Ayında Yapılan Bölmelerin Durumları İzlenir.

- Fazlalık Analar İle Öksüz Kovanlar Analandırılır Veya Bazı Analar İle Yeniden Bölme Yapılır.

- Mayıs Ayında Hava Koşullarına,Doğal Bitki Örtüsüne Ve Kovanların Yiyecek Durumlarına Göre,Yemleme Sürdürülür.

- Doğal Oğul Arzu Edilmiyorsa,Ana Arı Memeleri Kesilerek Yok Edilir.

- Oğulların Bakımına Özen Gösterilerek,Genç Çiftleşmiş Analar Yumurtlamaya Kadar İzlenmelidir.

- Gerek Duyulan Kovanlara,Çerçeve Durumlarına Göre Ballık İlave Edilir.

- Uçma Delikleri İyice Genişletilir. (Havalar Serin Gidiyorsa,Uçma Deliği Normal Bırakılır.)

- Seyyar Arıcılık Yapacak Arılar,Kovanları Taşıyacakları Yerleri Belirleyerek Bölge Hakkında Bilgi Sahibi Olmalıdırlar.

HAZİRAN

- Oğulların Bakım Ve Kontrolüne Devam Edilir.Taşınan Kovanlar Muayene Edilir.

- Ballık Ve Çerçeve İlavesi Yapılır.Oğula Yatan Kovanlar Kontrol Edilir.

- Nektarın Geliş Durumu Kontrol Edilir.

- Sıralanan Petekler Hasat Edilir.Süzülüp Tekrar Kovana Verilir.

- Bölgedeki Doğal Bitki Örtüsünün Durumuna Göre,Gerek Duyulursa,Yeni Bölgelere (Örneğin,Ayçiçeğine) Kovanlar Taşınır.

TEMMUZ

- Kovanların Taşınması Ve Kontrolü Yapılır.

- Bal Geliş Durumu İzlenerek,Gözlemci Kovan Her Akşam Üstü Tartılır.İhtiyaç Duyulan Kovanlara Ballık Ve Çerçeve İlave Edilir.Ayrıca;Su İhtiyacının Sağlanmasına Çalışılır.

- Zayıf Kovanların Birleştirilmesi Gerekir.

AĞUSTOS

- Genellikle Bal Toplama Devresi Olduğundan,Kovanların Genel Durumu Kontrol Altında Tutulur.

- Kovanlarda Temizlik Devam Eder.Dolu Çerçeveler Çıkarılarak Yerlerine Boşlar Konur.

- Kovanlar Geceleri Sarsılmadan Bol Çiçekli,Florası Zengin Yerlere Nakledilir.

- Arılarda Görülecek Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele Edilir.

EYLÜL

- Bal Hasadı Yapılır. (Çerçevenin Tümünün Veya En Az 2/3’ünün Sıralandığı Zaman,Bal Hasat Edilmelidir.Sırlanmış,Olgunlaşmamış Ballar Hasat Edilirse,Erken Kristalize Olur Veya Ekşimeler Görülebilir.)

- Sağlam Çerçevelerdeki Ballar Süzülerek,Boş Petekler Yeniden Kovanlara Verilir.Verilen Bu Boş Petekler İşçi Arılar Tarafından Onarılarak,Bal Bulunabilirse,Yeniden Doldurulabilir.

- Bal Sağımda Yağmacılığa Meydan Vermemek İçin,Çok Dikkatli Davranmak Gerekir.

- Kovanlarda Bakım İşleri Devam Eder.Soğuk Bölgelerde Kovan Ağızları Daraltırılır.Soğuk Başlayan Bölgelerde Kovanlarda Kışlık Yem Durumları Kontrol Edilir.

- Çeşitli Arı Hastalık Zararlıları İle Mücadele Edilir.

EKİM

- Arıları Kışa Hazırlama Bakımından Ekim Ayı Çok Önemlidir.Bu Ayda Arılar Tam Bir Kontrolden Geçirilir.Ana Durumları,Yavru Durumu,İşçi Arı Durumu Ve Kışlık Bal Durumu Kontrol Edilir.

- Anasız Kovanlar Birleştirilir.

- İşçi Arısı Az Ve Zayıf Kovanlar Kışı Çıkaramayacağı İçin Birleştirilmelidir.

- Mevcut Durumu İyi Olup,Balı Noksan Olanlar Varsa,Ballı Çerçeve Verilir.Yoksa,Şurupla Besleme Yapılır.Kışa Hazırlanan Kovanlarda,Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Koruyucu Olarak,Yemleme Şurubuna “Teramisin”Katılır.Mozeraya Karşı Da Koruyucu Olarak “Fumidil-B” Şuruba Katılarak Yemleme Yapılır.

- Ekim Ayı Sonlarında,Etkili Bir Varroa Mücadelesi Yapılmalı Ve Arılar Kışa Varroadan Temizlenmiş Olarak Girmelidir.

- Kışa Hazırlanan Kovanlarda,Arıların Kaplayabileceği Kadar Çerçeve Kuluçkalıkta Bırakılmalı,Balı Alınmalıdır.

- Arı Mevcuduna Göre,Kovanda 10-20 Kg Bal Bırakılırsa,Kış İçin Yeterli Olur.

- Kışa Hazırlanan Kovanlar Yağmurdan Korunmalı,Uçma Delikleri Daraltılmalı,Yağmur Ve Rutubetten Korunmalıdır.

- Hazırlanan Kovanlar Kışlanacağı Yerde Rahatsız Edilmemelidir.

KASIM

- Ekim Ayında Yapılan İşler Tamamlanır.Zayıf Ve Anasız Arılar Birleştirilir.

- Arılar Yeteri Besin Bırakılmış Kovanlarda Kış Uykusuna Bırakılır.

ARALIK

- Arılar Kovanlarda Kış Dinlenmesine Terk Edilir.

KAYNAK: ARİCİLİK.GEN.TR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder