5 Ocak 2011 Çarşamba

4.marmara kongresi sonuc bildirgesi

SONUÇ BİLDİRGESİ
1-Ülkemizde Sosyal yardımlaşma Kurumları ve/veya Farklı kamu kurumları tarafından 5 işgünü arıcılık kursları yapılarak kovan dağıtımının yapılması arıcılığımıza ve ekonomiye olumlu bir katkı yapmaz tam tersine kamu kaynaklarının israfına yol açar. Bunun yerine Arıcı birliklerinin desteklenmesi ve ileri arıcılık kursları verilerek arı ürünlerinin çeşitliliği (ARI ZEHİRİ, ARI SÜTÜ, PROPOLİS, APİLARNİL vb) arttırılarak ekonomiye kazandırılması ve bu konuda desteklenmesi yararlı olacaktır.
2- Varroa ülkemiz arıcılığına zarar veren ve son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok viral etkeni arılara taşıyan en önemli arı zararlısıdır. Bu nedenle yöresel, bölgesel ve ulusal Varroa mücadele programı oluşturulmalı ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Arıcı Kayıt sisteminden(AKS) yararlanarak ortak bir çalışma yapılmalıdır.
3- Bölgeler arası ana arı nakilleri ve satışları mercek altına alınıp dezavantajları ortaya konmalıdır. Ülkemiz arıcılığında verimliliği artırmak ve koloni kayıplarını azaltmak için özellikle varroa ile etkili ve zamanında mücadele yöntemleri en kısa zamanda belirlenmelidir. Ayrıca arı ırklarının bölgesel olarak korunması ve hastalık bulaşımının engellenmesi için gezginci arıcılık sınırlandırılarak bölgesel olarak yapılmalıdır. Bu durum tozlaşma servisi içinde bölgelere olumlu yansıyacaktır.
4- Balda katkı ve kalıntı sorununu çözmek için mutlak suretle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Laboratuarları analiz şartları düzeltilmeli ve Temiz çıkan ballara destek (Analiz ücreti almamak gibi) verilmeli ve ödüllendirilmelidir.
5- Arı hastalıklarının (Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Nosema, Viral etkenler ve Mantar hastalıkları vb) teşhisinde Kamu ve Üniversiteler hızlı güvenilir ve standart teşhis metodları kullanmalıdır. Bu konuda ortak bir çalıştay düzenlenmeli ve çıkan kararlar uygulanmalıdır.
6- Bal pazarlama desteği ve bir bal borsasının oluşturulması üreticiyi ve emeğini korumak açısından gereklidir.
7- Türkiye balarısı ırklarının coğrafik dağılımının durumu güncellenmeli ve ırkların ıslahı ile gen kaynaklarının korunması sağlanmalıdır.
8-Balarılarının yaptığı tozlaşmanın önemi yazılı ve görsel basına anlatılmalı bu konuda arıcılara verilen maddi destekler daha gerçekçi ve cazip olmalıdır.
9- Türkiye’de yapılan Ulusal ve Uluslar arası Arıcılık Kongrelerine ilgili Bakanlıkların yetkili temsilcileri mutlaka bulunmalı, görüş ve önerileri belirtilmelidir.
10- Yapılan kongreler göstermiştir ki, ülke genelinde Türkiye Arıcılık Kongresinin düzenli olarak 2-3 yılda bir yapılması zorunludur.
11- Dünyada sayılı yerde olan arıcılığımızın ihraç potansiyelinin arttırılması için gerekli düzenlemeler ve yeni pazarların araştırılması yapılmalıdır.
12. Ülkemiz arıcılığı kovan yapımından başlayıp üretilen arı ürünlerinin depolanması aşamasına kadar her aşamasında her türlü zararlı kimyasal maddeler kullanılmadan üretimden pazarlanmasına kadar gerekli önlemlerin nasıl alınacağı konularında merkez birliği başta olmak üzere akademisyenler tarafından çözüm yolları araştırılmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder